Jongerenwerkers zijn professionele opvoeders in het domein vrije tijd, naast bijvoorbeeld ouders en docenten die dit doen binnen de domeinen gezin/relatie en school/werk. De jongerenwerkers van Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland doen dit in Boskoop en Rijnwoude zoveel mogelijk samen met partners, de buurt, ouders en natuurlijk jongeren zelf, vanuit het principe ‘It takes a village to raise a child‘. We werken vooral coachend en richten ons op de eigen kracht en zelfredzaamheid van jongeren.

img02
img02

We stimuleren jongeren om zoveel mogelijk zelf hun talenten, vragen of problemen aan te pakken, waarbij we gezamenlijk kijken wat nodig is om de situatie op te lossen. Door deze vorm van empowerment vergroot het jongerenwerk de participatie van jongeren en wijst het jongerenwerk hen op hun eigen krachten en mogelijkheden. Wanneer jongeren meer hulp nodig hebben dan wij kunnen bieden, gaan we op zoek naar passende hulpaanbieders. Het jongerenwerk heeft hierin een signalerende en verwijzende rol. Naast het bieden van ondersteuning in het opgroeiproces hebben jongerenwerkers nog twee belangrijke functies. We dragen enerzijds bij aan de vermindering van overlast en anderzijds zijn we talentontwikkelaars. Jongerenwerkers stellen zich daarbij de vraag: ‘Hoe kunnen jongeren hun talenten ontwikkelen en volwaardig deelnemen aan de samenleving, waardoor eventuele overlast wordt voorkomen of verminderd?’

  • “Buiten kun je een jongerenwerker tegenkomen op straat, bijvoorbeeld bij het winkelcentrum, trapveldjes en hangplekken.”

  • “Buiten kun je een jongerenwerker tegenkomen op straat, bijvoorbeeld bij het winkelcentrum, trapveldjes en hangplekken.”

Activiteiten

Een selectie van activiteiten

Nieuwsbrief BOOST

Meld je aan!

AANMELDEN